About

Michał WalczakMichał Walczak, Microsoft Student Partner na WZIM SGGW,

Programista w technologiach obiektowych (.NET, WinRT) i specjalista IT (Windows Server, SQL Server, ArcGIS)

Student:

Rocznik 2014 · Informatyka
WZIM Magisterskie

Absolwent:

Rocznik 2011 · Informatyka i Ekonometria
WZIM Licencjackie SGGW
Rocznik 2012 · Informatyka
WZIM Inżynierskie SGGW