Planning is Essential in Writing Multiplayer Network Code « game producer blog.

Świetny artkuł na temat tego jak pisać kod sieciowy z wielkim zasobem bardzo przydatnych linków

 

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.