Ciekawa wtyczka do visual studio 2010, śledzi nasze poczynania i w razie spełnienia kryteriów odblokowywuje achievementa, tworzy również profil na channel9, gdzie można oglądać osiągnięcia innych gracz…. erhm programistów

http://visualstudiogallery.msdn.microsoft.com/bc7a433b-b594-48d4-bba2-a2f24774d02f

 

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.